22 nieuwe natuurambassadeurs en 4 natuurgidsen voor Limburg

GENK – Onlangs ontvingen 22 natuurliefhebbers in Bokrijk het getuigschrift natuurgids. Daarnaast werden 4 badges uitgereikt aan cursisten die na het jaartraject van de cursus natuurgids een vervolmaking hebben doorlopen. Deze cursus werd georganiseerd door Natuurpunt CVN en de Werkgroep Limburgse Natuurgidsen met medewerking van verschillende lokale partners en ondersteuning van de provincie Limburg.
De cursus natuurgids bestaat uit een jaartraject met lessen en excursies. Daarnaast wordt een natuurgebied of natuurthema geanalyseerd. Via een educatief product wordt dit vertaald naar een bepaalde doelgroep toe. Maar liefst 22 cursisten werkten dit traject succesvol af. Dit zijn Gilbert Drabbe, Marie Laura Gielen, Kris Hardy, Catherine Jageneau, Leen Maes, Samantha Scherps, Willy Stulens, Jan Van Bogget en Bart Vandenryt van de cursus in Tongeren. Van de cursus die in Bokrijk doorging, zijn dit Erik Driessens, Patrick Guyot, Cindy Huskens, Stefan Jennes, Evi Leenders, Nejki Lindic, Johan Molenaers, Wendy Roux, Ivan Steegmans, Eefje Verbeeck, Katrien Van der Veken, Sabine Versavel en Boudewijn Volders. Zij ontvingen het getuigschrift natuurgids en staan hiermee in de startblokken voor verdere bijscholing en om stage te doen in een natuurvereniging, gidsengroep of bezoekerscentrum.

Vier natuurliefhebbers hebben de bijscholing en stage achter de rug. Dit zijn Netta Makrozky, Iris Van Rossum, Annemie Boonen en Stanny Putseys. Zij ontvingen de Natuurpunt CVN badge. Zij kunnen nu aan de slag gaan als natuurgids in onze mooie Limburgse natuur.

Foto: Jos Vandebergh