In de kijker

De einddatum voor het bestaan van de ‘Limburgse Natuurgidsen is op 29 november 2022 vast gelegd Lopende cursus Genk en Tessenderlo worden verder begeleid door Natuurpunt Academie

De Werkgroep Limburgse Natuurgidsen verenigt de natuurgidsen van Limburg. Wij vertegenwoordigen de natuurgidsen in de overlegorganen van de Provincie Limburg en van de natuurverenigingen. Daarnaast informeren we de natuurgidsen via ons ledenblad Erica en organiseren we samen met NatuurpuntCVN een brede waaier aan vormingen rond natuur, milieu en duurzame ontwikkeling.

Nieuwsbrief