Nieuwe Cursus Natuurgids

Op stap als gids

Vind je dat er zoveel mogelijk mensen achter de doelstellingen van natuurbehoud zouden moeten staan? Vind je het leuk om jouw enthousiasme voor de natuur met andere mensen te delen? Doe zoals duizenden je hebben voorgedaan en volg een cursus Natuurgids! De cursus natuurgids biedt een brede vorming over de natuur en de natuurgebieden in het Vlaamse gewest.Deze cursus vormt sedert 1966 de ruggengraat van de CVN- werking. Reeds achtduizend cursisten ontvingen het natuurgidsdiploma. CVN-natuurgidsen zijn in alle geledingen van de natuurbehouds- en milieubeweging actief. Voorkennis is geen absolute vereiste, hoewel het nuttig kan zijn vooraf een cursus Natuur-in-zicht te volgen. de duur is ongeveer één jaar (kalender- of schooljaar, afhankelijk van de plaats). Je kennis over natuur en milieu wordt verruimd en de cursus bezorgt je de vereiste vaardigheden om groepen in de natuur te begeleiden. Je scherpt je eigen natuurkennis aan door het maken van een terreinstudie. Met de resultaten ervan laat je een zelf gekozen groep kennis maken op een door jou voorbereide educatieve activiteit. Naast de standaardcursus Natuurgids richt CVN gespecialiseerde gidsencursussen in. Hiermee spelen we in op de veranderende behoeften vanuit de samenleving. Overheden en allerlei organisaties doen steeds meer beroep op gespecialiseerde natuurgidsen. De meeste gespecialiseerde gidsencursussen worden in samenwerking met deze overheden of organisaties ontworpen. Zo heb je door een dergelijke cursus te volgen de zekerheid iets met de opgedane kennis en vaardigheden te kunnen doen! Wie een gespecialiseerde gidsencursus volgt, krijgt dezelfde methodische vorming als in de standaardcursus. Zo ben je meteen volwaardig gids. (Je krijgt vrijstelling van deze methodiekmodule als je ze al eerder in een CVN-cursus gevolgd hebt.) Ook in deze cursussen moet je enkele opdrachten vervullen om het getuigschrift te behalen. Het aanbod varieert van jaar tot jaar. tot de bekendste gespecialiseerde gidsencursussen behoren Bosnatuurgids, landbouwnatuurgids, Scheldenatuurgids en Hoge Venen-natuurgids. CVN is erkend als opleidingsorganisatie door toerisme Vlaanderen. De cursus natuurgids maakt ook deel uit van het opleidingstraject ‘erkend gids en reisleider’. Wie daarvoor kiest, moet eerst het basisjaar ‘gids/ reisleider’ volgen bij een CVO of syntra. De cursus natuurgids vormt dan een van de keuzemogelijkheden in het tweede opleidingsjaar. informeer je vooraf op het CVN-secretariaat.

De eerstvolgende cursus natuurgids wordt in Limburg georganiseerd vanaf donderdag 20 september 2012.
Daaropvolgend organiseren de Limburgse Natuurgidsen een cursus vanaf zaterdag 2 februari 2013.