Excursie Hoge Venen

Natuurgidsen op excursie Hoge Venen: zaterdag 29 juni 2013.

Bij de jaarlijkse excursie Hoge Venen van de cursisten natuurgids zijn nog 10 busplaatsen vrij. Om duurzaamheidreden kunnen deze kosteloos door reeds afgestudeerde natuurgidsen met hun partner benut worden. Informatie over uren van vertrek en terugkomst kan je bekomen bij Louisa De Coster: 0495 946 815 of via mail: denatuurgids@hotmail.be